No Picture
Notes and Handouts

Properties of a Well-Written Text PDF

Properties of a Well-Written Text (PDF). This student handout covers the properties of a well-written text including clarity and focus, organization, ideas and themes, voice, language, grammar and style, and others. If loading of the pdf [Read more…]

No Picture
Notes and Handouts

Text Evaluation Checklist PDF

Text Evaluation Checklist (PDF). This handout is a checklist for the evaluation of the various properties of a well-written text including clarity and focus, organization, ideas and themes, voice, language, grammar and style, and others. If [Read more…]

No Picture
Notes and Handouts

Dagliang Talumpati Competition Script

Pambungad na Pananalita. Magandang umaga sa lahat at maligayang pakikibahagi sa ating patimpalak, ang Dagliang Talumpati para sa pagdiriwang ng Buwan ng Wika 20xx. Ako si ______ , ang inyong punong tagapagsalita at modereytor ng [Read more…]